Selected Cases: procesbegeleiding en project management

Procesverbetering Telecom operator

De Nederlandse vestiging van een grote, internationale (UK) Telecom-operator wenst het billing proces te verbeteren. Dit proces – de kern van elke telecom operator – raakt veel afdelingen binnen het bedrijf. Onze bijdrage richt zich op het sterk verbeteren van de facturering aan de belangrijkste opdrachtgever op de aspecten: inkoop, waarde toevoeging, facturering en de processen hieromheen.

Advies risicomanagement grootschalig Netwerk

Het Ministerie van OCW en consortium van kabelberdrijvenonder leiding van Enertel zullen, conform de EEG richtlijnen, een overeenkomst aangaan voor de realisatie van Kennisnet (intranet voor meer dan 10.000 schoollocaties, meer dan 1 mln. werkplekken). In opdracht van en in nauwe samenwerking met beide potentiële contract partijen analyseert Encoin Consultants bv de mogelijke knelpunten (risico’s) die de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst kunnen belemmeren. In het verlengde hiervan verzorgen wij de adviezen om te komen tot eliminatie van de erkende risico’s.

Samenwerking branche organisatie

Een brancheorganisatie waarin de kabelbedrijven in Nederland zijn vere-nigd overwegen gezamenlijk te participeren in een grootschalig, vooruit-strevend en risicovol breedband experiment. Onze bijdrage richt zich op de bid/no bid analyse en het vinden van synergie tussen de sterk veranderen-de omgeving van de kabelbedrijven, waarbij de belangen van de partijen niet altijd parallel lopen.

Program management standaard SW pakket

Een grote, internationale beursgenoteerde leverancier van ERP software brengt aanvullende pakketten op de markt om daarmee nieuwe toepassingsgebieden te ontwikkelen. Deze aanvullingen moeten passen in de mainstream pakketten. Voor één van deze z.g. Add-On's verzorgt Encoin Consultants bv de activiteiten die zullen leiden tot de succesvolle introductie van dit pakket in binnen- en buitenland: