Selected Cases: Strategie ontwikkeling en realisatie

Advies Jaarplan Telematica dienstverlener

Het managementteam van een Telematica Dienstverlener dient, als onder-deel van een krachtig groeiscenario, een goed werkbaar en voldoende breed gedragen jaarplan op te stellen. Onze begeleiding richt zich zowel op inhoud als proces:

Begeleiding management Telematica bureau

Als consequentie van een eerder uitgebracht overname advies start een relatief junior management team met de opzet en uitbouw van een zelfstandig telematica bedrijf. Met afnemende intensiteit richt onze begeleiding zich op:

Doorlichting E-commerce deelneming

Deze opdracht betreft de dochter van een multinational die de speerpuntfunctie heeft voor Electronic Commerce, publieksmarkt. Een belangrijk deel van de opdrachtgevers zijn A-merken waarmee samen in joint-ventures proefmarkten worden ontgonnen. Het moederbedrijf ondergaat wijzigingen aan de top, de dochter is enthousiast telkens nieuwe wegen aan het verkennen. Naar aanleiding van tegenvallende resultaten ($$, opdrachten) richt ons onderzoek zich op de belangrijkste bedrijfsprocessen, marktkeuze- en benadering en organisatorische inrichting. Vervolgens komt de vaststelling en uitwerking van de toekomstvisie aan de orde. Resultaten: concentratie in marktbenadering; verbeterde verankering in de moederorganisatie; wijziging interne organisatie.
Activiteiten:

Management advies Telecom Ingenieursbureau

Een gerenommeerd Telematica Ingenieurs c.q. advies bureau opereert succesvol in een nichemarkt. De directie wenst haar beleid te toetsen voor verdere uitbouw in de nabije toekomst. In een aantal sessies met het kern-management team zijn de onderwerpen sales & marketing, diensten portfolio en personeelsbeleid inclusief succesvolle en effectieve werving, intensief tegen het licht gehouden. Verbeteracties zijn geïdentificeerd en in gang gezet.